.::HİZMETLERİMİZ::.

MEDENİ HUKUK DEPARTMANI

 • Yargıya intikal etmiş boşanma davalarında “Aile Birliğini Bozan Kusurlu Davranışlar” yönünden umuma açık yerlerde araştırılması,
 • Miras, velayet, vesayet müesseselerinden kaynaklanan sorunlar ve hukuki davalarda yürürlükteki mevzuata uygun olmak koşuluyla kişisel bilgi taleplerinin karşılanması,
 • Gençlerin uyuşturucu veya cinsel istismara yönelik tehlikelerden korunması ve tedbir alınması amacı ile araştırma yapılması..

 

TİCARET HUKUKU DEPARTMANI

 • Markalı ürünlerin sahtesinin üretim aşamasından satış noktasına kadar olan aşamaların araştırılıp, ihlalleri tespit ve somut delillerle suçüstü yapılması,
 • Sahte belge ve evrakların araştırılması ve takibi,
 • Ticari uyuşmazlıklarla ilgili araştırma yapılıp somut verilerle delil toplanması,
 • Ticari yatırımlarla ilgili yerel veya genel anlamda piyasa araştırması yapılarak, daha sağlıklı ve ciddi kararlar alınmasını sağlamak.
 • Resmi ya da gayri resmi ticari ortaklıkların araştırılıp, usulsüzlüklerin tespiti,
 • Hileli iflas ve sanayi casusluğu konularında gerekli tespit ve araştırmanın yapılması,
 • Fikri ve mülkiyet hakları araştırılması

İŞ HUKUKU DEPARTMANI

 • Finansal yönden bayi ve acentelerin araştırılıp güncel mali durum analizi,
 • Sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı yönünde yapılacak araştırma sonuçlarına göre tedbir almak ve muhtemel zararlardan korunmak amacı ile yapılan araştırmalar,
 • Hileli durumların ve mazeret olarak ileri sürülen hususların gerçekliğinin araştırılması,
 • Firma çalışanlarının özellikle işe alma ve terfi ettirilmeleri sırasında durumlarının araştırılması,
 • Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,

BORÇLAR KANUNU DEPARTMAN

 • İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi

SİGORTA HUKUKU DEPARTMANI

 • Kaza araştırmaları ve kaza raporu doğrulaması,
 • Hileli işlemlerin ve dolandırıcılığın araştırılması,
 • Olay yeri araştırılması ve somut delillerin toplanması,
 • Kayıp ve çalıntı araç araştırılması

ADLİ HUKUK DEPARTMANI

 • Kayıp kişi ve eşyanın araştırılması,
 • Faili meçhul olayların araştırması,
 • Kayıp veya çalıntı mal araştırması,
 • Çeşitli davalar için delil toplanması.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 • Her türlü kablolu ve kablosuz gizli kamera ve böcek araştırılması ve bertaraf edilmesi,
 • Dışarıdan ve içeriden müdahale edilebilen ortam dinlemelerinin bertaraf edilmesi
 • Profesyonel güvenlik tedbirlerinin alınması

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır. | Design & Seo Kurumsal İnternet