ÜCRETLENDİRME

Ücret Belirleme
Her işin Niteliği Bölgesi ve Çalışma koşulları farklılık içerdiğinden Ücretlendirme karşılıklı görüşmede belirlenir.

 

Tüm işler sözleşmeye dayalı olarak yapılmaktadır.
Hukuksal dayanağı olmayan hiç bir iş kabul edilmez. Üçüncü şahıslara kesinlikle bilgi verilmez.

 

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler kesin doğruluğu teyit edildikten sonra müşteriye teslim edilir.

 

Karşılıklı görüşmede belirlenen ücretin %60'ı peşin alınır. %40'ı iş bitiminde alınır.

 

Karşılıklı görüşmede anlaşma sağlanan işlerde tüm masraflar dahil olarak ücret belirlenip sözleşmeye yazılır. Müşteriden ekstra hiç bir ücret talep edilmez. Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

Görüşme ücreti:
Tüm görüşmeler ofisimizde yapılması müşteri açısından önemlidir. Müşteri kurumsal yapımızı ve çalışma sizstemimizi görmesi ve değerlendirmesi açısından öfisimizde görüşmeyi uygun buluyoruz.

 

Geçerli bir sebeple ofisimize gelemeyen müşterilerin talepleri doğrultusunda ofis dışında görüme ve diğer ücretler.

Ofiste Görüşme: 200 TL

İstanbul içi ofis dışında görüşme: 500 TL
İstanbul dışı diğer şehirler: 2.000 TL dır

SÖZLEŞME

Sözleşme Yapma ve Ücret Belirleme Kriterleri:

 

Özel Dedektifler Derneği Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliğine bağlı kalınarak müşterinin talep ettiği hizmetlerin açıkça yazıldığı sözleşme karşılıklı imzalanır.

· Taahhüt edilen araştırma konuları açıkça yazılarak sözleşmede belirtilir.

· Taahhüt edilen işin sonuçlandırılma süresi belirlenerek sözleşmeye yazılır..

· Araştırma konularının ücretlendirilmesi yapılacak işin konusu ve nevi dikkate alınarak tüm masraflar dahil olarak belirlenir ve sözleşmeye yazılır. Her hangi bir sebep göstererek ekstra bir ücret talep edilemez.

· Araştırma konusu için belirlenen toplam ücretin işin konusu ve nevine uygun olarak masrafların karşılanması amacıyla en az %30 ile %60 arasında belirlenen oranda peşinat alınır. Kalan bakiye iş tesliminde fatura edilerek müşteriden talep edilir.

GİZLİLİK

GİZLİLİK - Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi:

 

Özel Dedektifler, çalışmaları sonucu edindiği bilgileri sözleşme yaptıkları müşterileri dışında kimseye açıklayamaz.

Ancak, kamu adına takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde bilgi ve belgeleri bulunduğu yerdeki yetkili mercilere derhal bildirmekle mükelleftir.

Özel Dedektifler ile özel araştırma görevlileri işverenine ya da müşterisine gerçek dışı bilgi ya da rapor veremezler.

Özel Dedektifler kendilerine verilmiş görevleri nedeniyle edindikleri bilgi ve belgeleri kötüye kullanamaz, bunları hizmet satın alanlarla üçüncü kişilerin kötüye kullanmalarını engelleyici tedbirler alırlar

 

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır. | Design & Seo Kurumsal İnternet